Sisekord

SISEKORRA EESKIRJAD

Palun tutvuge eeskirjadega, et Teie kõrtsis veedetud aeg oleks meelelahutuslik ja nauditav.

Sisenedes kõrtsi, aktsepteerite automaatselt sisekorra eeskirju.

1.Kõrts on avatud R, L 22.00- 05.00 (juhtkonnal on õigus muuta kõrtsi lahtioleku aega)

2.Kõrtsi pääseb alates 18.eluaastast

Turvateenistusel ja töötajatel on õigus kontrollida külastajate vanust, mille tõendamiseks tuleb esitada vastav dokument (pass,ID-kaart,juhiluba)

3.Kõrtsi ei ole lubatud:

3.1 siseneda relvaga või esemetega, mis võivad osutuda   ohtlikuks külastajate ja töötajate elule ning tervisele.

3.2 pildistada ega filmida kõrtsis toimuvat programmi.

3.3 tuua kaasa alkohoolseid jooke ja sööke. Kõrtsil on õigus kaasa toodud joogid ära võtta.

4.Ootame külastajatelt korrektset ja kohast riietust. Keelatud on sisenemine kõrtsi isikutel ,kes:

4.1 on alkoholi liigjoobes või narkootiliste ja psühhotroopsete ainete mõju all

4.2 käituvad ebakorrektselt või väljakutsuvalt

4.3 tarvitavad kõrtsi ukse taga oma alkohoolseid jooke

Turvateenistus ja töötajad jätavad omale õiguse otsustada, keda lubada kõrtsi, keda mitte.

5.Turvateenistusel ja töötajatel on õigus välja saata kliente, kes oma tegevusega rikuvad kõrtsi reegleid, häirivad töötajaid või teisi kliente.

6.Kõrts ei vastuta kõrtsiruumides järelvalveta jäetud asjade eest, ega ka garderoobi jäetud riiete ja taskutes olevate esemete eest.

7.Kõrtsi kaotatud ja unustatud asju hoitakse 3 kuud.

8.Külastaja, kes rikub või lõhub kõrtsi invevtari(ka nõud),on kohustatud koheselt hüvitama tema poolt tekitatud kahju täies ulatuses vastavalt juhtkonna poolt määratud hinnale.

Joogiklaasi lõhkumise eest 2€.

9.Vastavalt tubakaseadusele 5.juuni 2007 on kõrtsis suitsetamine keelatud.

Välja suitsetama minnes on keelatud kaasa võtta joogiklaas.

10.Korduvalt või rängalt sisekorraeeskirju rikkunud külastajatele on kõrtsil õigus määrata ajutine või jäädav sisenemiskeeld.

11.Külastajatel on õigus esitada tekkinud pretensioonid kõrtsi vahetuse vanemale, kelle otsus vaidlusalustes küsimustes on lõplik ja täitmiseks kohustuslik.

Meeldivaid pidusid soovides Sonda Kõrtsi meeskond.